Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Sollentuna

Elit Gym i Sätra AB
Org.nr: 556791-5433
Bolaget ska bedriva gymverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Gumses Gym AB
Org.nr: 556799-6151
Bolaget skall bedriva friskvård, äga och förvalta vädepapper samt bedriva därmed förenliga verksamheter.
Worth Productions AB
Org.nr: 556906-8025
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva organisationsutveckling avseende administration, produktion, marknadsföring, IT och därmed förenlig verksamhet, samt bedriva projekt med en samhällelig eller social vinst. ...