Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Skärholmen

F W Segeltorp AB
Org.nr: 556848-6400
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva friskvård (gym verksamhet) samt annan härmed förenlig verksamhet.
F W Skärholmen AB
Org.nr: 556854-3366
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva Friskvård (gym verksamhet) samt annan härmed förenlig verksamhet.
F W Slagsta AB
Org.nr: 556847-9199
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva friskvård (gym verksamhet) samt annan härmed förenlig verksamhet.