Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Sandviken

Sandbay AB
Org.nr: 556874-3891
Bolagets verksamhet ska vara hälsoutvecklingsverksamhet, rådgivning och föreläsningar inom hälsoområdet, försäljning av produkter inom hälsoområdet, coaching av personer med övervikt samt gym-verksamhet och därmed förenl ...
SHK Invest HB
Org.nr: 969736-2425
Bolaget ska bedriva solarieverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Friskvård, Gym & Fitnessverksamhet. Försäljning av hälsoprodukter, redskap och hjälpmedel.