Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Sala

Active Gym Fitness Sweden AB
Org.nr: 556935-5075
Bolaget skall bedriva gym, gruppträning, friskvård, försäljning av tillhörande varor och produkter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Xrsize Gym & Fitness i Sala AB
Org.nr: 556345-8412
Bolaget skall bedriva gym-, solarie-, workout- och caféverksamhet samt försäljning av träningsartiklar och utbildning i friskvård och därmed förenlig verksamhet.