Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Landskrona

Fysiken Sport & Motionscenter AB
Org.nr: 556105-6002
Bolaget skall bedriva *friskvårdsverksamhet *gym- och motionscenter *solarium samt handel och förvaltning av värdepappaer, samt därmed förenlig verksamhet.
Seven Doors Holding AB
Org.nr: 556913-0163
Bolaget skall bedriva holdingverksamhet samt konsultverksamhet inom friskvårdsverksamhet, gym- och motionscenter samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed tillhörande verksamhet.