Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Kumla

Forma Gym & Cardio i Kumla AB
Org.nr: 556985-2881
Bolaget ska bedriva gymverksamhet och försäljning av livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
Nordvalls Citygym HB
Org.nr: 969706-8154
Gym och friskvård.
Nyvelius Gym & Sun Equipment AB
Org.nr: 556500-4735
Aktiebolaget ska bedriva solarieförsäljning och utställning, försäljning av motionsredskap, båtar och motorfordon samt bedriva fastighetsförvaltning och idka därmed förenliga verksamheter.