Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Kristinehamn

Dig It Dans & Gym AB
Org.nr: 556738-1701
Bolaget skall bedriva försäljning av kläder, skor, dans- och gymnastikprodukter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
GTH Träning o Hälsa AB
Org.nr: 556655-0900
Bolaget skall bedriva gym och motionsanläggning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HK Träningscenter AB
Org.nr: 556753-8128
Bolaget ska bedriva gym, rehab, friskvård och träningsverksamhet, försäljning av träningsprodukter, samt äga och förvalta fastig- heter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
KL's Kvalitetsvets & Grävtjänst AB
Org.nr: 556754-7517
Bolaget skall driva bemanningsverksamhet inom verkstad och byggindustri, produktion inom verkstad och industri, grävtjänst- transport, fastighetsförvaltning såsom uthyrning av hyreslägenheter, byggnadskonstruktioner, mar ...