Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Kista

Gymserium AB
Org.nr: 556853-5602
Bolaget ska driva gym och därmed förenlig verksamhet.
Sakala Fitness Club AB
Org.nr: 556807-0477
Aktiebolaget ska bedriva fitness, friskvård och gym samt därmed förenlig verksamhet.