Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Katrineholm

Hälsogymet i Katrineholm AB
Org.nr: 556739-9646
Bolaget skall driva gym jämte därmed förenlig verksamhet.
Leklandet Nu AB
Org.nr: 556963-4560
Bolaget ska bedriva verksamhet inom lek, sport, gym, aktiviteter och event samt café- och restaurangverksamhet med servering och catering och därmed förenlig verksamhet.