Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Huddinge

MUDO AB
Org.nr: 556865-9451
Företaget ska huvudsakligen bedriva konsult och träningsverksamhet inom gym, kampsport och fitness. Företaget ska även bedriva handel som importör och distributör av tillhörande konfektion och utrustning inom träning och ...
Smaragden Racing AB
Org.nr: 556578-8329
Bolaget skall bedriva person- och godstransport, entreprenad inom väg och bygg samt instruktör inom friskvård och gym samt därmed förenlig verksamhet.