Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Helsingborg

Air Wipp AB
Org.nr: 556762-2302
Aktiebolagets verksamhet ska vara följande: - Parkour. - Freerunning. - Produktion och projektledning av events. - Reklamtjänster. - Foto och design. - Byggnationer av Parkour Parker. - Parkour Gym. - Utbildning. - Konsu ...
BMR Sports Nutrition AB
Org.nr: 556822-3100
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av kosttillskott samt andra livsmedel. Även handel med gym utrustning och tillbehör.
Classic Gym i Helsingborg AB
Org.nr: 556856-4958
Bolaget skall bedriva gymverksamhet med massage, försäljning av kosttillskott och kläder, tillhandahålla solarium och därmed förenlig verksamhet.
Classic Gym i Malmö AB
Org.nr: 559022-8390
Aktiebolaget ska bedriva gymverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Northern Spirit Försäljning AB
Org.nr: 556986-9190
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och sälja produkter inom funktionell träning, både träningskläder och andra produkter inom området. Produkterna kommer att säljas via e-handel, grossister och i "funktion ...