Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Delsbo

Gym & Nöje i Delsbo EF
Org.nr: 769623-7929
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva gym och solarieverksamhet.
Gym 24 sju Delsbo Ek. för.
Org.nr: 769628-6389
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att låta medlemmarna träna och förbättra hälsan.