Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Bjuv

Solkraft Syd AB
Org.nr: 556913-0932
Bolagets verksamhet skall utgöras av försäljning och installation av solenergianläggningar, konsultverksamhet inom solenergiområdet och bedriva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, friskvårdsverksamhet, gym och ...