Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Alingsås

Aktiebolaget Svenska Phoenix
Org.nr: 556376-6244
Aktiebolaget skall bedriva mekanisk verkstad, montering och försäljning av renhållningsaggregat, gym, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
GYM CONTROL AB
Org.nr: 556858-2109
Bolaget skall bedriva verksamhet inom produktion och försäljning av finansiella affärssystem och därmed förenlig verksamhet. Bolaget arbetar även med managementutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Mjörnvallen EF
Org.nr: 769628-8005
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och bebygga byggnad på ofri grund på fastigheten alingsås Sörhaga 1:4, samt att därefter mot vederlag upplåta lokaler i byggnaden til ...
Roligt På Jobbet AB
Org.nr: 556814-9503
Bolaget skall bedriva friskvård, gym, idrott, försäljning av tillskott, personlig träning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vincents Alingsås AB
Org.nr: 556218-8275
Bolaget skall bedriva handel med cyklar, utrustning, skidor och andra sportartiklar, uthyrning av lokaler, logistiktjänster, gym-, tränings- och kursverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.