Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Alafors

Ahlafors Gym AB
Org.nr: 556669-1217
Bolaget ska bedriva gym-, sport- och friskvårdsverksamhet, försäljning av kosttillskott, vitaminer, gymartiklar och därtill hörande produkter, solarieverksamhet, café- restaurang och gatuköksverksamhet samt därmed förenl ...