Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Åkersberga

Gym & Motion i Åkersberga AB
Org.nr: 556729-4672
Bolaget ska bedriva gym-, sport- och friskvårdsverksamhet, försäljning av kosttillskott, vitaminer, gymartiklar och därtill hörande produkter och tjänster, arrangemang av sport-, fritids- och träningsresor, utbildning oc ...
Stockholm Norr Fysio & Gym AB
Org.nr: 556669-9160
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, friskvård, utbildning, försäljning av hälso- och friskvårdsprodukter, lokaluthyrning, kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
The Gym i Örebro AB
Org.nr: 556833-4436
Bolaget ska äga och driva gym-, tränings-, spa- och badanläggnin- gar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva artist- och modellagentur, modevisningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...