Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guldsmed i Kristianstad

Guldsmed Björn Nilsson AB
Org.nr: 556571-3764
Bolaget skall bedriva guldsmedsaffär ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Guldsmed Carl-Erik Sandgren AB
Org.nr: 556317-8044
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av guldsmeds- och juvelarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
Guldsmed Rolf Nilsson Eftr. AB
Org.nr: 556732-8587
Bolaget skall bedriva guldsmedsverksamhet samt handel med klockor, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.