Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guldsmed i Kalmar

Valdi AB
Org.nr: 556757-0089
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av smycken samt därmed förenlig verksamhet.