Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guldsmed i Halmstad

Guldsmed Johan Jobring AB
Org.nr: 556464-0216
Bolaget skall driva handel med guld samt därmed förenlig verksamhet.