Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guldsmed i Falkenberg

Guldsmed Oskar Persson AB
Org.nr: 556112-9338
Bolaget skall idka handel med guldsmedsvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.