Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guide i Trångsviken

Kamsåsmyren AB
Org.nr: 556920-4539
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med värdepapper, guide och utbildningsverksamhet inom jakt, hunduppfödning, hundträning och därmed förenlig verksamhet.