Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guide i Smedjebacken

Bo.D Guide Tech AB
Org.nr: 556770-7178
Bolaget ska bedriva tillverkning, import och försäljning av ledarutrustning samt legotillverkning för valsverksindustri, handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Dahlström Guide Tech AB
Org.nr: 556552-6356
Bolaget skall bedriva tillverkning, import och försäljning av ledarutrustning samt legotillverkning för valsverksindustrin, handel med värdepapper och idka därmed förenliga verksamheter.
Nicklas Guide Tech AB
Org.nr: 556770-7186
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, import och försäljning av ledarutrustning samt legotillverkning för valsverksindustri, handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Nicklas Guide Tech i Smedjebacken AB
Org.nr: 556794-6180
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, import och försäljning av ledarutrustning samt legotillverkning för valsverksindustri, handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.