Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guide i Karlskrona

JP Guide&Change AB
Org.nr: 556925-9236
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet mot organisationer, grupper och individer i form av rådgivning, stöd, förändring och utveckling. Tjänsterna består av terapi, behandling och träning inom lindriga psykiatriska diagno ...