Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guide i Göteborg

Be Guided by Backman AB
Org.nr: 556552-2413
Bolaget skall bedriva konsultations-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet, företrädesvis inom områdena företagsledning och företagsutveckling, erbjuda guide- och reseledartjänster ävensom idka därmed förenlig verksamh ...
HBET MINERVA NOVA
Org.nr: 916841-6163
GUIDE- OCH RESELEDARVERKSAMHET, UPPLÄGGNING AV RESEPROGRAM SAMT UTBILDNING I GENOMFÖRANDE AV KURSER I T EX PERSONLIG UTVECKLING, FRAMTRÄDANDETEKNIK, ATT VARA GUIDE *FORTS*
Info-Guide Stadsorientering AB
Org.nr: 556068-3798
Företaget ska bedriva hotellverksamhet och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Patrice Worth Guide & Consulting HB
Org.nr: 969617-1454
Guide och konsultverksamhet inom turism och databranchen.
Scandi Fly Fishing Guides AB
Org.nr: 556956-5905
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva guide-, kurs- och reseverksamhet inom sportfisketurism, samt idka därmed förenlig verksamhet.