Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Guide i Bureå

Ledande Uteliv AB
Org.nr: 556966-5051
Bolaget ska bedriva affärsutveckling och företagsledning, hobby och hantverk, guide och konferens samt bemanningsverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.