Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gruppträning i Köpingebro

Playformance AB
Org.nr: 556976-9499
Aktiebolaget ska bedriva kiropraktik, personlig träning, gruppträning, föreläsningsverksamhet, försäljning av sport- och rehabartiklar samt köp, försäljning och uthyrning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.