Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Vallentuna

Aktiebolaget Rådbergs Grundläggnings & Schakt- entreprenader
Org.nr: 556241-1347
Bolaget skall utföra schaktnings-, grund- och övriga byggnadsarbeten, bud- och godstransporter och därmed förenlig verksamhet.
JH i Vallentuna AB
Org.nr: 556457-3417
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, entreprenadverkamhet inom mark, grund och schakt. Äga, utveckla och förvalta lös och fast egendom. Evenemang och verksamhet inom motorsport samt därmed förenlig verksamhet.