Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Trelleborg

KBET HÅLSTENEN 10
Org.nr: 916637-0925
BYGGNADSVERKSAMHET GENOM ATT FÖRVÄRVA, ÄGA, BEBYGGA, FÖRVALTA OCH FÖRSÄLJA FAST EGENDOM, TOMTRÄTT OCH BYGGNAD PÅ OFRI GRUND SAMT ATT UPPLÅTA NYTTJANDERÄTT TILL SÅDAN EGENDOM OCH *FORTS*
KBET HÅLSTENEN 6
Org.nr: 916637-0891
BYGGNADSVERKSAMHET GENOM ATT FÖRVÄRVA, ÄGA, BEBYGGA, FÖRVALTA OCH FÖRSÄLJA FAST EGENDOM, TOMTRÄTT OCH BYGGNAD PÅ OFRI GRUND SAMT ATT UPPLÅTA NYTTJANDERÄTT TILL SÅDAN EGENDOM OCH *FORTS*
KBET HÅLSTENEN 7
Org.nr: 916621-7837
BYGGNADSVERKSAMHET GENOM ATT FÖRVÄRVA, ÄGA, BEBYGGA, FÖRVALTA OCH FÖRSÄLJA FAST EGENDOM, TOMTRÄTT OCH BYGGNAD PÅ OFRI GRUND SAMT ATT UPPLÅTA NYTTJANDERÄTT TILL SÅDAN EGENDOM OCH *FORTS*
KBET HÅLSTENEN 8
Org.nr: 916637-0909
BYGGNADSVERKSAMHET GENOM ATT FÖRVÄRVA, ÄGA, BE- BYGGA, FÖRVALTA OCH FÖRSÄLJA FAST EGENDOM, TOMT- RÄTT OCH BYGGNAD PÅ OFRI GRUND SAMT ATT UPPLÅTA NYTTJANDERÄTT TILL SÅDAN EGENDOM OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Trelleborgs Fjärrvärme AB
Org.nr: 556622-3185
Föremålet med verksamheten är produktion av handel med fjärrvärme samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens i Trelleborg inseende och har att följa av kommunfullmöktige ...