Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Sundbyberg

Solidex KB
Org.nr: 969736-6053
Handel med samt in- och uthyrning och förvaltning av fastigheter och av lös egendom såsom nyttjanderätter, valutor, byggnader på annans grund, värdepapper samt andra förmögenhetsrättsliga rättigheter såsom fodringsrätter ...
Öberg Research & Management AB
Org.nr: 556344-3513
Bolaget skall på uppdragsbasis genomföra kvalificerade utredningar, utvärderingar och rekonstruktioner samt arbeta för utveckling och kompetenshöjning i företag och organisationer. Bolaget skall vidare, på vetenskaplig g ...