Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Södertälje

Grund & Markplanering i Södertälje AB
Org.nr: 556515-8101
Bolaget skall bedriva grund- och markplanering, transporter, försäljning av jord och grus, kontorstjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Kooperativa Utvecklingsbyrån-Kuben-ek.för.
Org.nr: 716419-9726
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva informations-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet i kooperativ idé, ekonomi och teknik, att försälja sådana tjänster inom sitt verksamhetsområde, att mot ...