Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Skogås

Fahléns Bygg o Grund AB
Org.nr: 556412-2504
Bolaget skall bedriva allt inom bygg och markanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Grundbolaget i Tyresö AB
Org.nr: 556849-5112
Bolaget ska utföra bygg- grund- mark- och anläggningsarbeten, handel med anläggningsmaskiner, utbildning inom byggsektorn, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.