Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Mölndal

Bostadsrättsföreningen Sagbrovägen 20
Org.nr: 769623-0452
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan tids- begränsning. Medlems rätt i föreningen på ...
Lennart Karlsson Mark och Grund AB
Org.nr: 556340-6221
Bolaget skall bedriva mark och anläggningsentreprenader, byggverksamhet, köp, försäljning och förvaltning av fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.