Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Lund

ATM Omsorg AB
Org.nr: 556989-9684
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla vård-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet
Bostadsrättsföreningen Juvelen i Lund
Org.nr: 769627-3502
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och där tillhörnade mark för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rä ...
Bostadsrättsföreningen Käranden 11-13
Org.nr: 769619-9020
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund ...
Bostadsrättsföreningen Käranden 15-19
Org.nr: 769624-4594
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler samt mark i anslutning till föreningens hus åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning ...
Bostadsrättsföreningen Södra Parken
Org.nr: 769624-9965
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen på grund av uppl ...
Bostadsrättsföreningen Utbrytningsgränden
Org.nr: 769619-8576
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en ...
bulb Intelligence AB
Org.nr: 556963-3661
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom området för företags beslutsfattande arbete genom analys och rådgivning speciellt för företag med medicinsk, kemisk, teknisk eller annan naturveten- skaplig verksamhet. Företage ...
InnerFuture AB
Org.nr: 556540-7227
Bolaget skall bedriva verksamhet inom affärs-, organisations- och individutveckling inom såväl privat som offentlig miljö. Arbetsmodeller och metoder bygger på tvärvetenskaplig grund och har som syfte att genom ett helhe ...
Lunds Kommuns ParkeringsAB
Org.nr: 556017-4863
Bolaget skall i samarbete med berörda myndigheter i Lunds kommun anordna och förvalta parkeringsanläggningar på fastigheter, som bolaget förvärvar och äger eller förfogar över på annan grund, att bedriva samt därmed före ...