Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Lidingö

Jesjocan AB
Org.nr: 556866-8775
Bolaget skall idka utbildning av hästar och ryttare, äga och förvalta hästar samt idka avel och uppfödning av hästar samt idka handel med hästar och tillbehör och tjänster inom hästnäringen inklusive publicerande av info ...
Kusthus Sverige AB
Org.nr: 556520-6264
Bolaget skall bedriva byggkonsulting, mark-, grund- och byggentreprenader, handel med husbyggsatser samt uthyrning och försäljning av flygplan samt flygfotografering samt idka därmed förenlig verksamhet.