Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Kungsbacka

Hassungareds Entreprenad AB
Org.nr: 556793-4830
Bolaget ska bedriva mark-, grund och schaktarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
SilverSeger AB
Org.nr: 556932-5573
Bolaget ska på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla vård, behandlings, utrednings, rådgivningsresurser samt handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.