Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Katrineholm

Amborella AB
Org.nr: 559012-5786
Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom framförallt tjänstebranscher såsom kringservice till industri, städ- och fastighetsservice samt reparatio ...
FS Hus AB
Org.nr: 556939-7622
Aktiebolaget ska utföra och sälja bygg-, konsult- och projekteringstjänster från grund till nyckelfärdiga hus jämte därmed förenlig verksamhet.