Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Karlshamn

Karlshamn Energi AB
Org.nr: 556223-8849
1. Bolaget ska bedriva eldistribution insom sitt koncessionsområde. 2.Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med värme och kyla. 3. Bolaget ska bygga, äga pch förvalta infrastruktur för elektronisk kom ...
Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Org.nr: 556527-9345
Bolaget ska bedriva elproduktion och energiförsäljning. Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera och sälja el samt främja en långsiktigt hållbar energiförsörjning. För ...
Karlshamnsfastigheter AB
Org.nr: 556188-5160
Bolaget ska bedriva service till näringslivet i Karlshamns kommun samt förvalta och hyra ut lokaler till näringsidkare. Bolaget ska inom Karlhamns kommun förvärva, äga bebygga förvalta och försälja fastigheter eller tom ...