Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Kalix

Horsequality Sweden AB
Org.nr: 556950-5430
Föremålet för bolagets verksamhet är erbjuder produkter, tjänster, litteratur, utbildning och kunskap som vilar på vetenskaplig grund med hästen i centrum. Produkt-, och tjänsteutveckling i samverken med universitet. Des ...
Sveaskog AB
Org.nr: 556558-0031
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva skogsbruk och skogsindustri samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vara en oberoende aktör, dvs. utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsr ...