Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Järna

Björnängs entreprenad AB
Org.nr: 556885-7436
Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten inom mark, grund och anläggning, handel med arbetsmaskiner och tillbehör, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med fast egendom, kapitalförvaltning samt all därmed förenlig ...
Järna Våtrum AB
Org.nr: 556706-5528
Bolaget ska bedriva plattsättning samt därtill hörande grund- och konstruktionsarbeten, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Rinman Ridutbildning AB
Org.nr: 556835-2404
Företaget ska bedriva: Ridundervisning och träning av ryttare, från grund- till elitnivå. För enskilda och grupper. Fritidsverksamhet inriktning ridsport för barn och ungdom. Uthyrning av stallplatser för häst. Avel, upp ...