Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Falun

Kommunernas Hus i Dalarna AB
Org.nr: 556110-9769
Bolaget skall tillhandahålla kontorslokaler för sina ägare samt eventuella externa hyresgäster. Bolagets syfte är att med iaktagande av krav på affärsmässig grund tillgodose ägarnas behov av lokaler.
KZI Psykoterapi AB
Org.nr: 556893-1298
Bolaget skall bedriva psykoterapeutisk behandling för unga och vuxna, individuellt och i par. Psykodynamisk psykoterapi på integrativ grund med hypnosinriktning. Behandling för traumatiserade och dissociativa patienter, ...
Teambjörnligan EF
Org.nr: 769620-3103
Föreningens ändamål består i att familjehem som erbjuder sina tjänster (familjehemsvård) till kommun eller privata aktörer via en ekonomisk förening skall en gemensam grund för att hålla högsta kvalitet och viss intern'e ...