Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Falkenberg

Bostadsrättsföreningen Kopparberget Åre
Org.nr: 769620-6932
Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för begränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja medlemmars intressen. Medlems rätt inom föreninge ...
Ess Hotell Fastigheter AB
Org.nr: 556827-8401
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva förvaltning av fast egendom och byggnad på annans grund samt därmed förenlig verksamhet.
Mark Grund & Bygg i Halland AB
Org.nr: 556783-1192
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg- och VVS- branschen såsom ny-, om- och tillbyggnation. Handel med byggmaterial och arbetskläder samt därmed förenlig verksamhet.
Olof Mobjer Entreprenad AB
Org.nr: 556445-1275
Bolaget skall bedriva blockstensbrytning och anläggningsarbeten för mark, grund och V-A, gjutning av fundament till vindkraftverk samt därmed förenlig verksamhet.
Olssons Entreprenad i Halland AB
Org.nr: 556844-5430
Bolaget ska bedriva entreprenadmaskinsarbete, mark och grund- arbete, fastighetsservice, saneringsarbete, skogstjänster och därmed förenlig verksamhet.
STENKULAN 7 KB
Org.nr: 916627-4226
HANDEL, INNEHAV OCH FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER, ANDELAR, FAST EGENDOM, BYGGNAD PÅ ANNANS GRUND OCH ANNAN LÖS EGENDOM VILKEN KAN UTGÖRA TILLBEHÖR TILL FASTIGHET