Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Charlottenberg

Föreningen FOLKETS HUS i Charlottenberg u.p.a.
Org.nr: 772000-0491
Föreningen har till ändamål att genom köp med byggande av hus i Charlottenberg, tillhandahålla huvudsakligast medlemmar lämpliga samlingslokaler samt affärs och bostadslägenheter. Att denna lokal oväldigt håller öppen fö ...
Föreningen Folkets Hus i Helgebodafors utan personlig ansvarighet
Org.nr: 772000-0509
Föreningens Folkets Hus har till ändamål att genom köp eller byggande av hus i Helgebodafors tillhandahålla huvudsakligast medlemmar lämpliga samlingslokaler samt affärs- och bostadslägenheter. Att denna lokal oväldigt h ...