Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Alnö

Byggnadsföreningen Näset u.p.a.
Org.nr: 716413-9797
Föreningen har till ändamål att uppföra byggnad, som skall utgöra lokaler för sammankomster för religiös verksamhet enligt Evangelisk luthersk bekännelse, nykterhetsverksamhet på religiös grund och annan god verksamhet, ...
KIM Human Organisation AB
Org.nr: 556684-3776
Föremålet för bolagets verksamhet är stärka utvecklingskraft och lönsamhet i organisationer genom konsultstöd med KIM-modellen som grund. KIM-modellen är ett holistiskt sätt att tänka som använder en uppsättning metafore ...