Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Alingsås

J. Blomdahls Byggentreprenader HB
Org.nr: 969658-5612
Byggverksamhet från grund till nyckelfärdigt.
Mjörnvallen EF
Org.nr: 769628-8005
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och bebygga byggnad på ofri grund på fastigheten alingsås Sörhaga 1:4, samt att därefter mot vederlag upplåta lokaler i byggnaden til ...