Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Tullinge

Lm Portservice AB
Org.nr: 556955-9312
Bolaget ska serva och montera portar, grindar, lastbryggor och bommar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.