Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Stockholm

Fortaxa AB
Org.nr: 556773-5567
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning, försäljning och konsulterande verksamhet inom inbrottsskydd, såsom galler, grindar, markiser och kameraövervakningsutrustning och därmed tillhörande produkter, samt även inköp, förs ...
Fortaxa Security AB
Org.nr: 556795-0778
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning, försäljning och konsulterande verksamhet inom inbrottsskydd, såsom galler, grindar, markiser och kameraövervakningsutrustning och därmed tillhörande produkter, ...