Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Södertälje

Kringelstans Säkerhetsmontage AB
Org.nr: 556719-7370
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och montering av industristängsel, grindar och portar, säkerhetsanordningar och därtill hörande verksamhet.
Rj Smide HB
Org.nr: 969734-9497
Tillverkning av stålpartier, grindar, räcken, inbrottsgaller mm.