Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Skokloster

PP-teknik AB
Org.nr: 556924-8403
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster och varor till värme- och kylanläggningar. Kvalificerad rörsvetsning där licenskrav finns inom värme och kyla, tillverkning av inredning såsom galler, grindar, trappor, räcke ...