Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Nyköping

Hedask Förvaltning AB
Org.nr: 556884-8849
Bolaget ska bedriva handel med grindar och stängsel för områdesskydd, förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HEDASK SKANDINAVIEN AB
Org.nr: 556319-3217
Aktiebolaget ska bedriva handel och entreprenad med grindar och stängsel för områdesskydd, bedriva servicearbeten inom järnväg och markentreprenad samt idka annan därmed förenlig verksamhet.