Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Kristianstad

Grind & Stängsel Experten Sverige AB
Org.nr: 556963-9841
Bolaget ska sälja och montera grindar och områdesskydd, bedriva byggverksamhet, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.